aarets kaaringer

 

 

 

lyngdalsbankettens vinner av årets markedsfører

Vi i Lyngdal Markedsforening har tatt en liten runde for å prate med vinnerne på Lyngdalsbanketten.
Vi vil presentere vinnerne i fire enkeltsaker her på vår web og under samme vignett.

Atle Homme 400

Nummer to er Sørlandsbadet, ved daglig leder Atle Homme, kåret til årets MARKEDSFØRER

«..blant annet for deres eksemplariske bidrag til å bruke sin posisjon til å dra folk til regionen, til forbilde for både små og store bedrifter» står det i begrunnelsen for å gi Sørlandsbadet prisen for årets markedsfører. Vi har lenge erfart bedriftens markedsføringsevne og popularitet, men det vi utenforstående ikke vet så mye om, er hvordan de jobber med markedsføringen.

- Vi jobber ut fra filosofien å være vårt eget mediebyrå, forklarer daglig leder Atle Homme.

- Målet er egentlig å kommunisere det vi gjør og de aktivitetene vi har i ulike medier. På web, på blogg, i sosiale medier, med «Visit Sørlandet», samt redaksjonell omtale. Så ønsker vi selvsagt å følge med på det som skjer, og vi arbeider ut fra at flere må bidra med markedsføringen.

Han mener at turister og gjester gjør mer enn en aktivitet.

- Det betyr at vi må fortelle om andre ting også. Blant annet har vi opprettet den lukkede gruppen «Besøks- og opplevelsesnæringen i Vestre del av Sørlandet» på Facebook. Det er for å gi tips og ideer, og å fortelle hva som foregår slik at flere kan kommunisere og vite hva som skjer, sier han. 

Vi lurer på om strategier og planer stadig må endres, av hensyn til nytenking og tilpassing til utviklinga?

- Ja, planene er alltid under revidering, og det vil si at de endres. Ad hoc osv. er en rød tråd vi har med tanke på aktiviteter og at disse skal kommuniseres ut. Men endringer skjer jo stadig. Og vi bruker en del tid og ressurser på det- både på det å gjøre det, men ikke minst å oppdatere seg på hva som skjer, rent kunnskapsmessig.

Sørlandsbadet har lang erfaring i både lokalt og regionalt samarbeid i flere år, og har hatt en rekke samarbeidspartnere.

- Vi er tett på USUS-nettverket og «Visit Sørlandet». Lokalt har vi tett samarbeid med Rosfjord Strandhotell, Farsund Resort og Kvåstunet, forteller Atle.

USUS er et nettverk for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og Telemark, og har over 100 medlemsbedrifter. USUS har dedikert fokus på gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder.

Kan vi forvente noen nye satsningsområder og aktiviteter på kort og lang sikt fra Sørlandsbadet og samarbeidspartnere?

- Vi ser nødvendigheten av å samhandle betydelig mer, samt det å spisse både aktører og hendelser. Vi må skape oppmerksomhet utenfor regionen for å tiltrekke oss potensielle nye gjester og turister. Parallelt må vi levere gode tjenester og høy gjesteopplevelsesverdi, for uten fokus på det, så skaper vi forventinger som er større enn opplevelsen. Derfor er det ekstrem fokus på samhandling mellom kommunikasjonen og selve opplevelsen hos oss, understreker han.

Etter julefrokostmøtet der det var nærmere 50 personer håper de på å initierer ett tettere samarbeid med flere aktører, og gjerne innenfor barnefamiliesegmentet i en kombinasjon mellom aktiviteter og kommunikasjon.

- «Min lille baby» – for å kalle det for det, er at vi må slutte å konkurrere om gjestene og turistene oss mellom, og heller holde fokus og all energi på handelslekkasjen mellom alle stedene her i vestre del av Vest-Agder, påpeker Atle Homme

- Jeg mener at hver by og hvert sted er opptatt av å stoppe handelslekkasjen mellom seg – men vi må heller fokusere på å spisse og heve våre produkter slik at vi totalt sett får flere turister. Satt på spissen: Vi ser ikke hva som skjer ute i verden fordi vi er for selvopptatt med å vinne de samme gjestene, understreker han.  

Her må alle de verktøyene som er mulige tas i bruk, og disse er veldig annerledes enn de var for bare to år siden.

- Verden endres veldig raskt, og mulighetene er store, men vi må gripe dem, avslutter han.

Sørlandsbadet hadde 203.000 besøkende i 2015.

 

Tags: fritid,, shopping , hus, hytte, handelsparken

byggvell

handelsparken

knottenkro

sorlandsbadet

sparebanken sor

RSS