Hva skjer - se her!

Logobilde hva skjer se her 

Obslyngdalskort jaCoop OBS

icon hus 20 Fiboveien 16  icon tlf 20 38 34 26 00  icon globe 20  WEB  icon facebook 20

Åpningstider: 

 Man-Fre 9-22  Lør 9-20

 

Dette er Coop

Dette er Coop
 

Coop er navnet på den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge. Under Coop-navnet finner vi over 100 samvirkelag, deres fellesorganisasjon Coop Norge SA med datterselskaper, deriblant vareforsyningsselskapet Coop Norge Handel AS og eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS som de to største. Cirka 22.500 mennesker har i dag Coop som sin arbeidsplass og nesten én av fire handleposer kommer fra en Coop-butikk.

Coop Norge SA, stiftet 27. juni 1906, er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eid av samvirkelagene gjennom medlemskap. som andelslag har Coop Norge varierende medlemstall og varierende andelskapital. Fellesorganisasjonen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. På samvirkelagenes vegne skal Coop Norge ivareta sentrale fellesoppgaver som innkjøp, vareforsyning og kjededrift slik at det dannes et grunnlag for god drift i lagene og konkurransekraft i markedet.

Coop Norge skal også arbeide for å trygge og skape fellesverdier for Coop i Norge, samt medvirke til at samvirkelagene drives og utvikles til beste for medlemmene. Coop Norges rett til å gripe inn i samvirkelagenes drift er regulert gjennom vedtekter. Coop Norge forvalter en betydelig felleskapital. Denne brukes til investeringer i eiendomsutvikling og plasseringer i finansmarkedene. samvirkelagenes overskuddslikviditet forvaltes av Coop Norge. Coop er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som driver forretningsmessig virksomhet med formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet.

Det er forbrukerne som gjennom sitt medlemskap i samvirkelagene eier og styrer virksomheten og som disponerer de verdier som skapes. Medlemskap er åpent for alle, og medlemmene har lik rett til medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i organisasjonen. Medlem blir en ved å kjøpe en andel til 300 kroner i et samvirkelag. Gjennom effektiv og konkurransedyktig drift skal samvirkelagene skape et tilstrekkelig overskudd til å kunne utbetale kjøpeutbytte. Dette beregnes med en prosentsats av siste års kjøp i samvirkelagenes butikker. Medlemmene tilbys også en rekke andre fordeler som gjør medlemskap lønnsomt.

Arbeidet med å videreutvikle medlemsfordelene skjer kontinuerlig. Coop er også landets største interesseorganisasjon for forbrukere. Det er forbrukerne selv som bestemmer organisasjonens politikk i forbrukerspørsmål. Coops satsing på økologi, helse og sunn mat er eksempler på dette. Det er en uttalt målsetting å være best på disse områdene. Coop gir også kundeveiledning og informasjon i forbrukerspørsmål. Cirka 4.000 av medlemmene er tillitsvalgte på ulike nivåer innenfor Coops organisasjon. Disse har et spesielt ansvar overfor resten av medlemmene. Det legges stor vekt på skolering av medlemmenes tillitsvalgte slik at de har god kompetanse til å fylle sine verv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byggvell

handelsparken

knottenkro

sorlandsbadet

sparebanken sor

RSS