Hva skjer - se her!

Logobilde hva skjer se her Dyrskukua 

 
                                                                                                                                                 

Flekkefjord SparebankFlekkefjord Sparebank avd. lyngdallyngdalskort nei

icon hus 20 Stasjonsgaten 26  icon tlf 20 38 32 00 00  icon globe 20 WEB  icon facebook 20

Åpningstider:

 Tirsdag, onsdag og fredag 15. mai – 31. aug.: kl. 09.00-15.00 1. sept. – 14. mai: kl. 09.00-15.30

 

Om oss

 

Banken liteFlekkefjord Sparebank er en frittstående og selveiende sparebank. Banken ble etablert i 1837 og er en av landets eldste sparebanker. Flekkefjord Sparebank er den dominerende banken i regionen med en forvaltningskapital på ca 5.5 milliarder kroner (pr 31.12.2014).

Banken har 5 salgskontorer og er foruten hovedkontoret i Flekkefjord representert med kontor på Moi (Lund kommune), Liknes (Kvinesdal kommune), Vanse (Farsund kommune) og Lyngdal.

Forretningsidé

Flekkefjord Sparebank skal tjene kundene innenfor sitt virkeområde bedre enn noen annen bank, både på kort og lang sikt. Samtidig skal banken spille en sentral rolle i utviklingen av bankens distrikt.

Lokalbank

Som vår forretningsidé fastslår er Flekkefjord Sparebank en lokal sparebank som tar sikte på å dekke bank- og øvrige finanstjenester til privat- og forretningskunder i lokalmarkedet. I tillegg ønsker banken å være bankforbindelsen til utflyttere og andre med røtter og forbindelser til byen og distriktet.

Fullservicebank

Vi tilbyr våre kunder alle relevante bank og finanstjenester. Enten i egen regi eller i samarbeid med bankens samarbeidspartnere som Flekkefjord Megleren (datterselskap), Frende Forsikring (deleier), Norne Securities (deleier), Skagen Fondene og DNB Asset Management.

Solid bank

I dag fremstår Flekkefjord Sparebank som en av landets mest solide og veldrevne sparebanker. Den garanti som Bankenes Sikringsfond gir til bankens innskuddskunder er p.t. kroner 2 millioner. Store innskytere kan derfor være trygge på at også deres innskudd er sikre i Flekkefjord Sparebank.

 

Tags: Bank, valuta

byggvell

handelsparken

knottenkro

sorlandsbadet

sparebanken sor

RSS